Denne nettsiden er under konstruksjon

For informasjon om skansensbataljon se vår facebook her